Is een metaaldetector verboden?

Laat een beoordeling achter

5 / 5. Aantal ratings: 1

Iedere metaaldetectorfan kan maar geen genoeg krijgen van het op pad gaan met een metaaldetector. Helaas schijnt er nogal wat onduidelijkheid te zijn over de wetgeving omtrent het zoeken met een metaaldetector in Nederland.

Wetten die relevant zijn of kunnen zijn met betrekking tot metaaldetectie zijn:

  • De monumentenwet, die de bescherming van cultuurhistorische monumenten regelt en beperkingen stelt op het vlak van opgraving;
  • De wet en regelgeving met betrekking tot het vinden van onbeheerde goederen (oftwel ‘vindersloon’)
  • In sommige gevallen de wet wapens en munitie
  • In zeldzame gevallen de wet op de lijkbezorging en de conventie van Genève. Dit kom in Nederland echter bijna nooit voor.

Verbod op metaaldetectors

In Nederland is het eigenlijk gewoon toegestaan om met een metaaldetector rond te lopen op openbare plaatsen. Wel is het verboden om gericht te zoeken en te graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken. In alle andere gevallen moet je dan ook toestemming hebben van de landeigenaar om het terrein te mogen betreden. Het graven in de Nederlandse bodem is in bepaalde gevallen wel aan regels gebonden.

Je bent samenvattend gewoon toegestaan om met je metaaldetector op pad te gaan. Zoek van tevoren goed uit waar je dit wilt doen en of dat in dat specifieke gebied mag.

Ben je op zoek naar een metaaldetector? Wij hebben een lijst opgesteld van beste metaaldetectors voor kinderen.